Phú Giáo: Hội thảo định hướng quy hoạch giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn năm 2050

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sạch, bền vững; gắn phát triển nông thôn mới với phát triển du lịch sinh thái. Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển các trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến. Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn kết hợp với dịch vụ; tổ chức sản xuất tập trung, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gắn với phát triển kinh tế Nông thôn. 

Quy hoạch thêm 5 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn huyện là 8 cụm, với tổng diện tích hơn 467,8; gồm các cụm công nghiệp Tam Lập 1, 2, 3, 4, 5, 6; cụm công nghiệp Phước Hòa và Thái Bình Dương. Điều chỉnh, bổ sung 7 cụm công nghiệp, với tổng diện tích hơn 493, gồm các cụm công nghiệp Bố Lá 1, 2, 3, 4, xã Phước Hòa. Các cụm công nghiệp Vĩnh Hòa 1, 2. Cụm công nghiệp Phú Giáo. Quy hoạch 5 khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 4.237ha; gồm khu công nghiệp Vĩnh Lập 1, xã Tam Lập; Vĩnh Lập 2, xã Tam Lập và An Bình; Khu công nghiệp Tam Lập, xã Tam Lập và Vĩnh Hòa; Khu công nghiệp An Linh, xã An Linh và Tân Hiệp; Khu công nghiệp An Bình; Khu công nghiệp Tam Lập.

Hoàn thiện việc lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Vĩnh đến năm 2040 và thực hiện nâng loại đô thị Phước Vĩnh lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2026-2030. Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hình thành và phát triển các khu vực phát triển đô thị mới tại Phước Hòa, An Long, An Bình, Tam Lập; khu vực chuyên trồng cây cao su, với diện tích khoảng 21.000-23.000 ha; khu vực chuyên canh cây điều, với diện tích khoảng 800-850 ha; vùng chuyên canh cây hồ tiêu, với diện tích khoảng 350–400ha.

Ảnh: Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC phát biểu đóng góp tại Hội thảo

 

Phát triển các khu du lịch sinh thái ven Suối Rạt; khu Nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối Bà Mụ; quần thể khu di tích cầu Sông Bé; khu nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng, với tổng diện tích khoảng 50-100 ha tập trung tại Phước Hòa, An Bình, Tam Lập, An Thái. Hình thành các khu dân cư  Vĩnh Lập 1, 2, 3 xã Tam Lập; Vĩnh Lập 4, xã An Bình; Khu dân cư Tam Lập, xã Vĩnh Hòa và Tam Lập; Khu dân cư An Linh xã An Linh; Khu dân cư Phương Trường An 6 xã Phước Hòa; Khu nhà ở xã hội An Bình 1, 2; Khu nhà ở nông thôn An Long; Khu nhà ở nông thôn Lộc Phú Gia xã Vĩnh Hòa; Khu nhà ở nông thôn Tân Long, Bố Lá 1, 2, xã Phước Hòa…

Phát biểu kết luận Hội thảo; ông Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UND huyện Phú Giáo, Phó Trưởng BCĐ Quy hoạch huyện cho biết việc thực hiện Quy hoạch có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Do đó, các phòng, ban huyện, các xã – thị trấn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình cần bám sát khung định hướng quy hoạch để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch hiệu quả, sát với tình hình của địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *