Đã có dự thảo sửa đổi Nghị định liên quan việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Bộ Công an vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc cung cấp dịch vụ công.

Đây là Nghị định có vai trò rất quan trọng để tiến tới bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy, kể từ ngày 1/1/2023. Nghị định được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan thống nhất cách hiểu và áp dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn hiệu lực.

Theo dự thảo, cơ quan hoặc cán bộ được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không được yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú.

Cơ quan, cán bộ chỉ được phép yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú khi không khai thác được thông tin về cư trú hoặc thông tin đó chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, khi thực hiện thủ tục trong các lĩnh vực trên, người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu như bấy lâu nay nữa, thay vào đó chỉ cần cung cấp một trong các giấy tờ CMND, CCCD, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ví dụ, khi thực hiện thủ tục liên quan đến hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đối tượng nhận hỗ trợ không cần xuất trình sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của Công an cấp xã, mà chỉ cần Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tương tự, khi làm hồ sơ mua điện, bên mua điện sẽ không cần cung cấp bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú như trước đây nữa, thay vào đó chỉ cần có đề nghị mua điện và thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện.

Hay như việc xác định sử dụng đất lâu dài không còn căn cứ vào thời gian sử dụng đất được thể hiện trong sổ hộ khẩu hoặc tạm trú, mà sẽ dựa vào thẻ CCCD/CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Nếu được thông qua và ban hành, Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *