Bình Phước: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng gần 24%

Năm 2022, ngành công nghiệp tỉnh Bình Phước tiếp tục đà phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Trong số đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò động lực, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của Bình Phước.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, năm 2022 sản xuất công nghiệp của tỉnh phục hồi nhanh và tiếp tục tăng mạnh so với năm trước. Các doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi mô hình, thay đổi chiến lược, ứng phó linh hoạt, liên kết với các đối tác nhằm mở rộng sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững.

[Kinh tế phục hồi nhanh, Bình Phước xuất siêu 1,16 tỷ USD trong 9 tháng]

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23,08% so với năm 2021. Trong số đó, ngành công nghiệp chế biếnchế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh, với mức tăng 23,54%. Riêng nhóm ngành hàng vải sợi tăng 175,8%, chế biến gỗ tăng 87,4%.

Theo Đề án “Phát triển công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trọng tâm là chế biến hạt điều, gỗ và thực phẩm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành, tỉnh xác định 3 nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh là hạt điều, gỗ và thực phẩm.

Riêng đối với ngành chế biến hạt điều trên địa bàn đóng góp vào GRDP hàng năm của Bình Phước khoảng 11%.

Bình Phước có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất-nhập khẩu sản phẩm điều, chiếm 70% số doanh nghiệp và chiếm từ 50-80% năng lực chế biến hạt điều của cả nước.

Niên vụ 2021-2022 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm hạt điều của Bình Phước đạt hơn 1 tỷ USD./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *